Žďárský zpravodaj: Co je nového ve Žďáře

Žďár se v našem regionu stává významnou turistickou destinací. Narůstající počet turistů přináší žďárským firmám působícím v cestovním ruchu zajímavé příjmy a možnosti rozvoje. Mimo jiné tak pro Žďáráky vznikají atraktivní pracovní příležitosti. I vzhledem k plánovanému konci stávajícího externího provozovatele Turistického informačního centra (TIC) se Rada města rozhodla pro vybudování nového moderního TIC, které bude od 1. ledna 2019 poskytovat návštěvníkům města, tak i jeho obyvatelům, služby odpovídající 21. století, a tím podpoří rozvoj cestovního ruchu v našem městě.

 

Zodpovědná správa městského majetku zahrnuje i jeho kvalitní pojištění. Rada města proto uzavřela novou smlouvu na pojištění městského majetku. Přes současný trend růstu pojistného je cena nové pojistné smlouvy srovnatelná s předchozí, při čemž se podařilo dojednat rozšíření garancí a služeb.

 

Radní si velmi váží dobrých občanů a firem, kteří nezištně a mnohdy pravidelně obdarovávají žďárské školy, školky a jiné městské příspěvkové organizace. I malý materiální nebo finanční dar je mimo jiné důkazem dobře vykonávané práce zaměstnanců těchto organizací.

 

Na závěr opustím věcnost a dovolím si osobní trochu opožděné novoroční přání. V minulém čísle Žďárského zpravodaje jsme si mohli dočíst povzdech resp. ospravedlnění stran ČSSD, KSČM a TOP 09 o údajné nemožnosti publikace v tomto mediu. Aneb jak omluvit svoji tříletou nečinnost před voliči, když se volby blíží. Přál bych si, aby kolegové zastupitelé našli v sobě energii a odhodlání v následujícím roce bez výmluv pravidelně a věcně přispívat do rubriky Slovo zastupitelů.

 

Zdroj: Žďárský zpravodaj

event_note