Žďárské noviny: Spolupráce s městem Chust

Jakou spolupráci by volil váš politický klub, aby byla přínosná pro občany obou partnerských měst? V čem se my, Žďárští, můžeme od Chustských poučit?

 

Spolupráce je o lidech

 

Základní evropská myšlenka těchto mezinárodních přátelství je, že lidé, kteří se znají, mluví spolu, vzájemně se podporují a sdílejí své zkušenosti, tak mezi sebou neválčí a v krizových situacích si dokáží pomoci. Kvalita této spolupráce se bude přímo odvíjet od počtu zapojených obyvatel Žďáru a Chustu. Byli bychom velmi rádi, kdyby své nové přátele v Chustu nalezli žďárští sportovci, spolky, školy, atd. Obzvláště pro naše děti a mládež by mohla být návštěva Chustu dobrou životní lekcí „z pokory“. Je dobré si uvědomit, že náš životní standard není samozřejmostí, a že je krátkozraké nalézat štěstí jen v nejnovějších typech smartphonů.

 

Radek Zlesák

 

Zdroj: Žďárské noviny

event_note