Žďárský Zpravodaj: Anketa pro zastupitele

V červencovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jedním z bodů zářijového zastupitelstva bude hlasování o Strategii Centrum. Které z priorit v rámci tohoto dokumentu jsou pro vás klíčové? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

 

Hlasování o Strategii Centra se zúčastnil větší než reprezentativní vzorek Žďáráků. Tím občané města projevili svoji vůli a zastupitelé za ANO se tímto přáním budou řídit. Na předním místě se umístila Farská humna, která jsou nebroušeným diamantem města. Na jaře bude dokončena oprava budovy bývalé vodárny vč. úpravy okolí. V příštím roce se zde začne i stavět lávka přes Sázavu a tím se konečně propojí cyklostezky v centru. Ale co dál? Jak by se vám zde například líbilo menší biotopové koupaliště, které by přirozeně navazovalo na břehy Sázavy?

 

-Radek Zlesák-

 

Zdroj: Žďárský zpravodaj

event_note