Žďárský Zpravodaj: Co je nového? Aneb poznámky z rady

Nové výběrové řízení na sečení. Konečně férově (?)

Rada města dala pokyn k zahájení nového výběrového řízení na  sečení městských travnatých ploch. Toto výběrové řízení bylo v minulosti křiveno snahou některých čelních úředníků MěÚ o  zachování svých klientelistických vazeb na stávajícího dodavatele. Výsledkem těchto nekalostí je více jak desetiletí trvající tristní stav sečení trávy ve městě. Věřím, že nová paní vedoucí odboru komunálních služeb si s  tímto nelehkým úkolem dokáže poradit a  odolá všem nepatřičným tlakům.

Do  budoucna je třeba zvážit alespoň částečné obnovení městských technických služeb, které by mohly s řadou potřebných prací ve městě efektivně pomoci. Znamenalo by to jak pracovní příležitosti pro místní, tak po vzoru okolních měst větší kvalitu prováděných prací za přijatelnější ceny.

 

Město podporuje památky

Každé město by mělo zodpovědně pečovat o kulturní a architektonické památky, které se nacházejí na jeho území. U Žďáru, který v minulosti prošel velmi dynamickým vývojem, to platí dvojnásob. Rada města schválila a doporučila Zastupitelstvu města taktéž ke schválení dotační program „Obnova kulturních památek, obnova architektonických cenných staveb“ v  předpokládané výši 1,6 mil. Kč.
O tento příspěvek mohou žádat vlastníci kulturních nemovitostí nebo nemovitostí s architektonickou, uměleckou nebo řemeslnou hodnotou (např. s uměleckými nebo architektonickými prvky umístěnými na fasádě objektu).

 

-Radek Zlesák-

 

Zdroj: Žďárský zpravodaj

event_note