Žďárský Zpravodaj: Zrcadlo programového prohlášení

Jak si stojí rada města v zrcadle programového prohlášení?

V minulém čísle Žďárského zpravodaje jsme přinesli rozhovor se starostou a místostarostou. Tedy osobami, které se na řízení města podílí svou každodenní prací. Nejsou však jediní, kteří za správou města stojí. Ruku v ruce pracují s městskou radou, která se pravidelně schází jednou za čtrnáct dní a mezitím každý ze sedmi radních pracuje na svěřených úkolech. Všichni radní dostali příležitost vyjádřit se krátce k některým tématům, kterými se rada zabývala v uplynulém funkčním období.

 

Koncepční přístup k  rozvoji města ve  všech oblastech se zapojením veřejnosti a odborníků

 

Dvakrát měř, jednou řež.

Ještě před pár lety měl Žďár jeden z nejdůležitějších dokumentů Strategický plán rozvoje města identický s Humpolcem. Nahrazení invence klávesovou zkratkou Crtl+C a  Ctrl+V bylo velmi krátkozraké. Nově přijatý Strategický plán rozvoje města, který již autenticky říká, jak se naše město bude v následujících letech rozvíjet, byl vypracován se zapojením široké odborné, ale i laické veřejnosti.

 

Více hlav více ví.

Téměř 600 Žďáráků se zapojilo do ankety ohledně priorit širšího centra města. Tím určili nejbolestivější místa našeho centra a stanovili pořadí jejich rekonstrukce.

 

Žádný učený z nebe nespadl.

Již téměř tři roky má Žďár svého městského architekta. Tento architekt není úředníkem, který něco zakazuje, přikazuje, omezuje. Městský architekt vám rád a  zdarma poradí při stavbě nebo rekonstrukci vašeho domu tak, abyste se vyvarovali možných a mnohdy i velmi nákladných chyb.

 

Bez lidí to nejde…

Jen v horizontu tří let na Klafaru vznikne jak v  bytových, tak i  v  rodinných domech téměř 160 bytových jednotek. Díky těmto novým domovům se naše město přestane vylidňovat.

 

Nejen chlebem živ je člověk.

Žďár žije kulturou. Jak? To vám již poví další radní.

 

-Radek Zlesák-

 

Zdroj: Žďárský zpravodaj

event_note