Žďárské noviny: Když demokracie pláče

Aby se demokracie nevznášela jen v ušlechtilých frázích, je třeba v každodenním žití chránit její základní podmínky existence. Jednou z nich je dělba moci mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. To nejen na úrovni státu, kraje, ale stejně tak je to nezbytné u nás na městské úrovni. Princip dělby moci stanoví, že uvedené moci se nesmí soustředit v jedné osobě. Zjednodušeně řečeno, zvolený zástupce lidu (politik) má rozhodovat ve věcech politických, úředník ve věcech úředních.

 

Ve Žďáře jsme bohužel svědky hrubého narušení této rovnováhy. V jedné osobě je skryt jak tajemník (nejvyšší úředník MÚ), tak i zastupitel města (politik). Zákon jakožto minimum morálky tento střet řeší. Bohužel, toto řešení je zdlouhavé. A tak díky chybějícím morálním hodnotám a sebereflexi současného tajemníka, potažmo zastupitele, Ing. Havlíka, budeme muset několik měsíců žít v systému, který nás vrhá hluboko před rok 1989.

 

Setkávám se s názory, že je to jen malá daň za poslední vzepětí klientelistického systému, který, skryt před zraky občanů, prorůstal město od devadesátých let. Ale není. Obzvláště pak, pokud na komunální úrovni selhává, nebo zcela chybí, záslužná práce „hlídacích psů demokracie“ – novinářů. Jak by jinak bylo možné, že prošlo bez mediálního povšimnutí, že se na jedné kandidátce vyskytl nejvyšší městský úředník v roli leadera s představiteli firem, které městu bez opakované soutěže dodávaly dlouhodobě služby předražené o miliony. A aby toho nebylo málo, tak jim asistovali pro „morální selhání“ vyloučení politici z různých stran. Kdyby se to samé odehrálo v některém z významnějších krajských měst, tak by večerní zprávy nemluvily o ničem jiném.

 

O to víc je povinností všech zvolených zastupitelů napříč politickým spektrem si těchto bizarností všímat a upozorňovat na ně.

 

Pokud zastupitel Ing. Havlík tvrdí, že v roli tajemníka byl často konfrontován, a vůči jeho osobě byla nejen vedením města projevována nedůvěra, pak se jedná jen o projev imunity demokracie. Děkuji za ní.

 

Radek Zlesák

 

zdroj: Žďárské noviny

event_note