Žďár jako sídlo NSA

Žďár nad Sázavou jde do boje o sídlo Národní sportovní agentury

 

Vznik Národní sportovní agentury, která má dle poslanecké novely Milana Hniličky (ANO) převzít od Ministerstva školství podporu sportu, se předpokládá již na červenec tohoto roku. Novela je nyní v Poslanecké sněmovně v druhém čtení. Třetí čtení by mělo proběhnout koncem března/dubna, a pak novela postoupí do Senátu.

 

Hlavním cílem Agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu a zajištění cílené a systematické podpory na všech úrovních. Jen pro tento rok je v rámci státního rozpočtu alokováno pro sport 7 miliard korun.

Nyní se o Národní sportovní agentuře mluví hlavně v souvislosti umístění jejího sídla.

 

Předkladatel pozměňovacího návrhu, žďárský poslanec Radek Zlesák (ANO), navrhuje sídlo této Agentury právě ve Žďáře nad Sázavou. Volbu tohoto města jako sídla nově vznikající instituce zdůvodňuje několika jasnými argumenty.

 

Rozvoj digitalizace agend veřejné správy podle něj umožňuje, aby se ústřední orgány státní správy nacházely i mimo hlavní město. „Umístění sídla této Agentury mimo Prahu je i v souladu se snahami o decentralizaci státní správy a znamenalo by významnou podporu ekonomicky slabšímu regionu“, uvedl Radek Zlesák a jako další důvod k předložení pozměňovacího návrhu ještě dodává, „Žďár nad Sázavou jako okresní město nabízí dostatečné technické, administrativní a vzdělanostní zázemí. Vznik agentury s sebou přináší zajištění zhruba 60ti středně a vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve velmi zajímavém oboru a může v našem regionu znamenat přilákání nových obyvatel včetně zvýšení kupní síly“.

 

Ve hře o sídlo Národní sportovní agentury je nyní vedle Žďáru ještě Praha, Ostrava a Bruntál.

Vzhledem k tomu, že činnosti Agentury si nelze představit bez osobního kontaktu se sportovními organizacemi a samotnými sportovci, vidím jako velkou výhodu Žďáru oproti ostatním navrženým městům jeho polohu, kdy Žďár leží na česko-moravském pomezí, ve středu republiky a je tedy dobře dostupný nejen z obou největších měst České republiky. A další nespornou výhodou je dostupnost města jak železniční, tak silniční dopravou“, doplňuje výčet výhod poslanec Radek Zlesák.

Pan poslanec požádal o podporu další poslance za Vysočinu, a jak sám uvádí, setkal se převážně s kladným ohlasem.

event_note