Co je nového? Aneb poznámky z rady

Město je dobrým hospodářem

K poslednímu dni roku 2018 byl městský rozpočet v přebytku přes 19 milionů Kč. Příjmy byly 593,9 mil. Kč a výdaje 574,8 mil. Kč. O to větší úspěch je, že do městského rozpočtu nemuselo být zatím zapojeno 40 mil. Kč z městských rezerv tak, jak předpokládal schválený plán rozpočtu na rok 2018.

 

Město myslí na cyklisty

Rada města vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele staveb v rámci projektu „Rozvoj cyklodopravy ve  Žďáře nad Sázavou“. Do konce srpna 2020 má být postaveno 1,7km nových cyklostezek. Dle předpokladu se již v tomto roce projedete po cyklostezce od Rekreačního areálu Pilák do Stržanova. Frekventovanou silnici I. třídy č. 37 mezi Žďárem a Stržanovem překoná tato cyklostezka bezpečným podjezdem. Přes řeku Sázavu vzniknou dvě nové cyklolávky. První lávka napojí Klafar na páteřní cyklostezku linoucí se podél řeky Sázavy a druhá přemostí Sázavu na Farských humnech. Po tomto propojení vznikne souvislá cyklostezka linoucí se od Polničky až po Hamry.

 

Město pro rodiny
Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje aktivity pro rodiny s dětmi mimo jiné i tím, že podporuje činnost rodinných center Kopretina a Srdíčko. I letos v této podpoře bude pokračovat. A co konkrétně se za touto podporou skrývá? Např. akce typu Adventní dílny, různé besedy na zajímavá a aktuální témata, Mikulášské nadílky s kulturním programem nebo Dětský karneval.

 

Město má svého Žďárského kapra

Rada města schválila dodatečné dokumenty k „Dohodě u o spoluvlastnictví a podmínkách známky Žďárský kapr“. Přes tyto regionální známky se daří posilovat identitu našeho regionu. Vlastnosti, které jsou pro Žďárského kapra jedinečné:

  • Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, jsou zpravidla umístěné na  pramenech řek, kde je nejčistší voda.
  • Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, se ve většině případů nachází na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a jejich správa podléhá přísnějším podmínkám chovu, probíhá více kontrolních procesů, intenzita hospodaření na těchto rybnících je nižší a není plošně povoleno hnojení. To vše opět zajišťuje kvalitnější podmínky pro život a růst ryb, a tedy i kvalitnější maso.
  • Díky chladnějšímu počasí, které je pro oblast Žďárska typické, mají ryby po většinu roku chladnější a čistší vodu, než je tomu v jiných rybářských oblastech České republiky. Ryba je tedy méně stresovaná, což jejímu masu dodává lepší chuť.
  • Žďárští kapři se v místních podmínkách odchovávají zpravidla až do věku 4 let (standardně 3 roky), to zaručuje kvalitnější maso lepší chuti

 

-Radek Zlesák-

Zdroj: Žďárský zpravodaj

event_note